+48 12 442 14 14
Cztery oblicza telekomunikacji

Internet dla Biznesu

Jedną ze składowych rozwoju biznesu jest stabilne, niezawodne i szybkie połączenie do sieci Internet. W oparciu o wieloletnie doświadczenie obsługi Klientów z sektora B2B, nasza firma przygotowała dwie oferty dostępu
do Internetu. Oferta 4 Biznes Standard kierowana jest głównie do firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, natomiast oferta 4 Biznes Advanced kierowana jest do firm z sektora dużych przedsiębiorstw oraz korporacji.

 

Parametry usługi 4 Biznes Standard

- Łącze symetryczne (download = upload) lub asymetryczne (download > upload)

- Gwarancja przepływności CIR=EIR

- Przepływności dla pojedynczego łącza od 1 Mbps do 200 Mbps

- Stały zewnętrzny adres IP

- Podłączenie łączem światłowodowym lub radiowym

- Precyzyjne określenie dostępności usługi

- Serwis 7/365 godz. 08.00 – 20.00

 

Parametry usługi 4 Biznes Advanced

- Łącze symetryczne (download = upload) lub asymetryczne (w dowolnej konfiguracji)

- Gwarancja przepływności CIR=EIR

- Przepływności dla pojedynczego łącza od 1 Mbps do 10 Gbps

- Dowolna ilość stałych i publicznych adresów IP

- Podłączenie łączem światłowodowym lub radiowym

- Redundancja w warstwach L2 oraz L3: EAPS, BGP, VRRP

- Możliwość zestawienia łącza zapasowego (protekcji)

- Całodobowe wsparcie techniczne 24/7/365 realizowane przez NOC 4telecom

- Precyzyjne określenie dostępności usług

- Gwarancja Jakości Usług SLA

- Finansowa odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie usług i podjęte zobowiązania

- Możliwość zestawienia sesji BGP z wybranym operatorem Tier 1

- Dostęp do Internetu 4 MIX

- Dostęp do węzłów wymiany ruchu IP

- Możliwość odbioru łącza przez klienta bezpośrednio z serwerowni 4telecom

- Możliwość wypożyczania sprzętu od 4telecom