+48 12 442 14 14
Cztery oblicza telekomunikacji

Internet dla Deweloperów

Dzięki doświadczeniu współpracy z deweloperami działającymi na terenie Krakowa, firma 4telecom wypracowała model współpracy obejmujący wszystkie etapy inwestycji.

 

Etap projektowania

- Zaprojektowanie przyłącza światłowodowego zgodnie z prawem budowlanym

 

Etap budowy

- Dostarczenie Internetu (drogą radiową lub światłowodową) na potrzeby budowy

- Doprowadzenie światłowodu do budowanych budynków w tym możliwość wykonania niezbędnej infrastruktury teletechnicznej zewnątrzbudynkowej i wewnątrzbudynkowej

- Rozprowadzenie światłowodu (FTTH) i kabla RJ45 do wszystkich lokali

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej

 

Etap komercjalizacji

- Świadczenie usług dostępu do Internetu, Telewizji i Telefonii dla właścicieli lokali lub całej wspólnoty mieszkaniowej