+48 12 442 14 14
Cztery oblicza telekomunikacji

Kontakt

4telecom sp. z o.o.

ul. Felińskiego 23/49

31-236 Kraków

 

Biuro Obsługi Klienta

poniedziałek - piątek godz. 10.00 – 18.00

tel. + 48 12 442 14 14

biuro@4telecom.pl

 

Dział utrzymania sieci

poniedziałek – niedziela godz. 10.00 – 18.00

tel. + 48 12 442 14 12

noc@citypartner.pl

poniedziałek – niedziela godz. 18.00 – 10.00

tel. + 48 533 323 172

 

4telecom Sp. z o. o. ul. Arcybiskupa Felińskiego 23/49, 31-236 Kraków, Polska Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000386379. Wysokość kapitału zakładowego 5000 PLN NIP 9452158810.